2013-034 Muhtasar Beyannameye Konu Edilen Kira Ödemelerinde Stopaj Yapılan Mükellefin Adres Kodunun Belirtileceğine İlişkin Duyuru Yayımlandı

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
04/02/2013
SİRKÜLER
2013 /
034
 
MUHTASAR BEYANNAMEYE KONU EDİLEN KİRA ÖDEMELERİNDE STOPAJ YAPILAN MÜKELLEFİN ADRES KODUNUN BELİRTİLECEĞİNE İLİŞKİN
DUYURU YAYIMLANDI
 
Muhtasar beyannameye konu edilen sadece 041 ve 042 kodlu kira ödemeleri için ödemeler tablosunda Ulusal Veri Tabanındaki 10 haneli adres kodunun belirtileceğine ilişkin 01.02.2013 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nca duyuru yayımlandı.
Anılan duyuru aynen aşağıya alınmıştır;
 
MUHTASAR BEYANNAME DEĞİŞİKLİĞİ (01.02.2013)
Muhtasar beyanname yeniden dizayn edilmiş olup, muhtasar beyanname verecek mükelleflerin ebyn programını yeniden indirerek kurmaları gerekmektedir. Muhtasar beyannamede bulunan Adres No alanına Sadece 041 ve 042 ödeme türü kodlarında Ulusal Veri Tabanındaki adres kodu yazılacaktır (Adres kodu https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama.aspx. Sayfasından adrese ilişkin 10 rakamlı numara yazılacaktır.) Ocak, Şubat, Mart dönemi beyannameler için meslek mensuplarının iş yoğunluğu göz önüne alınarak boş geçmeleri mümkündür. Ancak daha sonraki dönemlerde adres kodu alanının doldurulması zorunludur.
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
 
Bilgilerinize sunarız
Alternatif YMM A.Ş.